Frameset - ağla

Predicate: ağla

Roleset id: ağla.01 - Üzüntü, acı, sevinç etkisiyle gözyaşı dökmek

Roles:

Arg-0: ağlayan kişi (NOM)
Arg-3: ağlama nedeni (ABL)

Example:

  Ziyaret sırasında kabri eliyle düzeltti, üzüntüsünden ağladı.

  Arg3: üzüntüsünden

Roleset id: ağla.02 - Sızlanmak, yakınmak

Roles:

Arg-0: ağlayan kişi (NOM)
Arg-1: ağladığı konu (DAT)

Example:

  Çaresizliğine ve yalnızlığına ağladı.