Frameset - ağırla

Predicate: ağırla

Roleset id: ağırla.01 - Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak

Roles:

Arg-0: ağırlayan (NOM)
Arg-1: ağırlanan (ACC)

Example:

  Beni karşıladılar ve ağırladılar.

  Arg1: Beni