Frameset - şarla

Predicate: şarla

Roleset id: şarla.01 - Bağırıp çağırmak

Roles:

Arg-0: şarlayan (NOM)
Arg-1: nasıl şarladığı (NOM)
Arg-2: kime şarladığı (DAT)