Frameset - şımar

Predicate: şımar

Roleset id: şımar.01 - Kendisine gösterilen sevgi ve saygıdan veya verilen değerden yüreklenerek yersiz ve aşırı davranışlarda bulunmak

Roles:

Arg-1: şımaran (NOM)

Example:

  Şımarma.