Frameset - ısıt

Predicate: ısıt

Roleset id: ısıt.01 - Sıcak duruma getirmek

Roles:

Arg-0: ısıtan (NOM)
Arg-1: ısıtılan (NOM_ACC)

Example:

  Her gün birkaç ev kadını orada çalı çırpıyla su ısıtıp çamaşırını yıkıyor.

  Argm-tmp: Her gün
  Arg0: birkaç ev kadını
  Argm-loc: orada
  Argm-mnr: çalı çırpıyla
  Arg1: su