Frameset - ısır

Predicate: ısır

Roleset id: ısır.01 - Dişleri arasına alıp sıkmak

Roles:

Arg-0: ısıran kişi (NOM)
Arg-1: ısırdığı şey (ACC)

Example:

  Dolu bir kadeh içti ve meze yerine alt dudağını ısırdı.

  Argm-dis: ve
  Argm-adv: meze yerine
  Arg1: alt dudağını

Roleset id: ısır.02 - Dişleriyle koparmak

Roles:

Arg-0: koparan kişi (NOM)
Arg-1: kopardığı şey (NOM)

Example:

  Ekmekten bir lokma ısırırken hole bakıyorum.

  Arg1: bir lokma
  Argm-dir: Ekmekten