Frameset - ılı

Predicate: ılı

Roleset id: ılı.01 - Ilınmak

Roles:

Arg-1: ılık duruma gelen kişi/şey (NOM)

Example:

  Kaynar su birazcık ılıdı.

  Arg1: Kaynar su
  Argm-ext: birazcık