Frameset - ışı

Predicate: ışı

Roleset id: ışı.01 - Işıklanmak, aydınlanmak

Roles:

Arg-1: ışıyan (NOM)

Example:

  Yarın daha gün ışımadan kovduracağım onları obadan.

  Argm-adv: daha
  Arg1: gün