Frameset - üz

Predicate: üz

Roleset id: üz.01 - Üzüntü vermek

Roles:

Arg-0: üzüntü veren kişi/şey (NOM)
Arg-1: üzülen kişi (ACC)

Example:

  Onu biraz üzerim ama zekâsına da bayılırım.

  Arg1: Onu
  Argm-ext: biraz