Frameset - üstele

Predicate: üstele

Roleset id: üstele.01 - Bir düşünce veya istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek, tekit etmek

Roles:

Arg-0: üsteleyen (NOM)
Arg-1: üstelenen (NOM)

Example:

  Almazlandım gerçi ama üsteleyip elime para bile sıkıştırdı

  Argm-dis: ama
  Argm-adv: Almazlandım gerçi