Frameset - ürk

Predicate: ürk

Roleset id: ürk.01 - Bir şeyden korkup sıçramak, tevahhuş etmek

Roles:

Arg-0: ürken (NOM)
Arg-1: neyden ürktüğü (ABL)

Example:

  Gölgesinden ürkmüş bir Arap atı gibi şahlandı.

  Arg1: Gölgesinden
  Arg0: bir Arap atı