Frameset - üşen

Predicate: üşen

Roleset id: üşen.01 - Bir işi yapmaya isteği olmamak

Roles:

Arg-0: üşenen (NOM)
Arg-1: neye üşendiği (DAT)

Example:

  Üşenmiyor, her gün üç yüz metre yürüyüp çöpünü dökmeye buraya geliyor