Frameset - öner

Predicate: öner

Roleset id: öner.01 - Tavsiye vermek

Roles:

Arg-0: öneren (NOM)
Arg-1: önerilen (NOM_ACC)
Arg-2: kime/nereye önerildiği (DAT)

Example:

  Daha sonraları, Edebiyat Fakültesi'nde asistan olduğum sırada, Falih Rıfkı, Anadolu Ajansında bana bir iş önerdi.

  Argm-tmp: Daha sonraları
  Argm-tmp: Edebiyat Fakültesi'nde asistan olduğum sırada
  Arg0: Falih Rıfkı
  Argm-loc: Anadolu Ajansında
  Arg2: bana
  Arg1: bir iş