Frameset - öl

Predicate: öl

Roleset id: öl.01 - hayatı sona ermek

Roles:

Arg-1: ölen (NOM)

Example:

  Şerefli insanlar olarak yaşayacak, şerefli insanlar olarak öleceğiz

  Argm-prd: şerefli insanlar olarak