Frameset - ölç

Predicate: ölç

Roleset id: ölç.01 - Bir alet yardımıyla miktarını belirlemek

Roles:

Arg-0: ölçen (NOM)
Arg-1: ölçülen (ACC)
Arg-4: ne ile ölçüldüğü (WITH)
Arg-3: ölçüm sonucu (ne kadar olarak ölçüldüğü) (NOM)

Example:

  Boyunu ölçtünüz mü ?

  Arg1: Boyunu