Frameset - öde

Predicate: öde

Roleset id: öde.01 - Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek

Roles:

Arg-0: ödeyen (NOM)
Arg-1: ödenen şey (miktar genelde) (NOM_ACC)

Example:

  Borç varsa benimkidir, onu ödemek ve teşekkür etmek lazım

  Arg1: onu