Frameset - öğret

Predicate: öğret

Roleset id: öğret.01 - Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak

Roles:

Arg-0: öğreten (NOM)
Arg-1: öğretilen (ACC)
Arg-2: kime öğretildiği (DAT)

Example:

  Matematiği bana babam öğretti.

  Arg1: Matematiği
  Arg2: bana
  Arg0: babam