Frameset - öğütle

Predicate: öğütle

Roleset id: öğütle.01 - nasihat etmek, tavsiye vermek

Roles:

Arg-0: öğütleyen (NOM)
Arg-1: neyi öğütlediği (ACC)
Arg-2: kime/neye öğüt verildiği (DAT)

Example:

  Güzel olanın yıkılmasını kimse öğütlemez.

  Arg1: Güzel olanın yıkılmasını
  Arg0: kimse