Frameset - çoğal

Predicate: çoğal

Roleset id: çoğal.01 - Artmak

Roles:

Arg-1: çoğalan (NOM)

Example:

  Çocuklar çoğalıyor.

  Arg1: Çocuklar