Frameset - çiz

Predicate: çiz

Roleset id: çiz.01 - Resmini yapmak, resmetmek

Roles:

Arg-0: çizen kişi (NOM)
Arg-1: çizilen kişi/şey (ACC)

Example:

  Ben sizi yazar olarak değil, insan olarak çizmek istiyorum.

  Arg0: Ben
  Arg1: sizi
  Argm-mnr: yazar olarak değil, insan olarak

Roleset id: çiz.02 - Çizgiler halinde belirtmek

Roles:

Arg-0: çizen kişi (NOM)
Arg-1: çizilen kişi/şey (NOM_ACC)

Example:

  Bir gün yine onlara görünmeden krokiler çiziyordum.

  Argm-tmp: Bir gün
  Argm-tmp: yine
  Argm-mnr: onlara görünmeden
  Arg1: krokiler

Roleset id: çiz.03 - Çizgi biçiminde yaralamak

Roles:

Arg-0: yaralayan şey (NOM)
Arg-1: yaralanan kişi/şey (ACC)

Example:

  İğne elimi çizdi.

  Arg0: İğne
  Arg1: elimi