Frameset - çisele

Predicate: çisele

Roleset id: çisele.01 - Yağmur yavaşça yağmak

Roles:

Arg-1: çiseleyen (NOM)

Example:

  Mevsim kış, hava kapalı, yağmur ince ince çiseliyor.

  Arg1: yağmur
  Argm-mnr: ince ince