Frameset - çevir

Predicate: çevir

Roleset id: çevir.01 - Bir şeyin yönünü değiştirmek.

Roles:

Arg-0: çeviren kişi (NOM)
Arg-1: çevirdiği şey (NOM_ACC)
Arg-4: nereye çevirdiği (DAT)

Example:

  Sonra gözlerini gökyüzüne çevirdi.

  Arg1: gözlerini
  Arg4: gökyüzüne
  Argm-tmp: Sonra

Roleset id: çevir.02 - Döndürerek hareket ettirmek.

Roles:

Arg-0: çeviren kişi (NOM)
Arg-1: çevirdiği şey (NOM_ACC)

Example:

  Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi.

  Argm-tmp: Resimleri albüme yapıştırırken
  Arg0: kocası (da)
  Arg1: radyonun düğmesini

Roleset id: çevir.03 - Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek.

Roles:

Arg-0: çeviren kişi (NOM)
Arg-1: çevirdiği kişi (ACC)
Arg-2: nereden çevirdiği (ABL)

Example:

  Arkadaşı bizi çevirip evine götürdü.

  Arg0: Arkadaşı
  Arg1: bizi

Roleset id: çevir.04 - Çeviri yapmak.

Roles:

Arg-0: çeviri yapan kişi (NOM)
Arg-3: hangi dilden çevirdiği (ABL)
Arg-4: hangi dile çevirdiği (DAT)
Arg-1: çevrilen eser/şey (NOM_ACC)

Example:

  Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş.

  Arg3: Fransızcadan

Roleset id: çevir.05 - Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak.

Roles:

Arg-0: çeviren kişi (NOM)
Arg-1: çevrilen şey (ACC)
Arg-2: ne ile çevrelendiği (WITH)

Example:

  Bağı duvarla çevirdiler.

  Arg1: Bağı
  Arg2: duvarla

Roleset id: çevir.06 - Dönüştürmek.

Roles:

Arg-0: dönüştüren kişi (NOM)
Arg-1: dönüştürülen şey (ACC)
Arg-4: neye dönüştürüldüğü (DAT)

Example:

  Evlerini otele çevirdiler.

  Arg1: Evlerini
  Arg4: otele