Frameset - çemkir

Predicate: çemkir

Roleset id: çemkir.-1 - Birine karşı gelmek, sert cevap vermek.

Roles:

Arg-0: çemkiren kişi (NOM)
Arg-4: kime/neye çemkirdiği (DAT)

Example:

  Büsbüyük babasına çemkiriyor.

  Arg4: Büsbüyük babasına