Frameset - çeliş

Predicate: çeliş

Roleset id: çeliş.01 - Düşünce ve davranış birbirini tutmamak

Roles:

Arg-0: çelişen (NOM)
Arg-1: ne ile çeliştiği (WITH)

Example:

  Anlattıklarının hemen tümü birbiriyle çelişiyor.

  Arg0: Anlattıklarının hemen tümü
  Arg1: birbiriyle