Frameset - çekin

Predicate: çekin

Roleset id: çekin.01 - Kaçınmak

Roles:

Arg-0: çekinen (NOM)
Arg-1: neyden çekinildiği (ABL)

Example:

  Göz göze gelmekten çekindiğini de hissettim.

  Arg1: Göz göze gelmekten