Frameset - çekil

Predicate: çekil

Roleset id: çekil.01 - Kendini geriye veya bir yana çekmek

Roles:

Arg-0: çekilen (NOM)
Arg-1: nereye çekildiği (DAT)

Example:

  Yana çekil bakayım.

  Arg1: Yana

Roleset id: çekil.02 - Katılmamak, vazgeçmek

Roles:

Arg-0: vazgeçen (NOM)
Arg-1: vazgeçtiği şey (ABL)

Example:

  Doping testi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

  Argm-cau: Doping testi sonucu
  Arg1: yarışmadan