Frameset - çek

Predicate: çek

Roleset id: çek.01 - Bir şeyi tutup bir yöne doğru yürütmek

Roles:

Arg-0: çeken kişi (NOM)
Arg-1: çekilen şey (ACC)
Arg-4: nereye çekildiği (DAT)

Example:

  İskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yaptılar.

  Arg1: İskemleleri

Roleset id: çek.02 - İçine almak, emmek.

Roles:

Arg-0: çeken kişi (NOM)
Arg-1: çekilen şey (ACC)
Arg-4: çekilen yer (DAT)

Example:

  Odadaki kokuyu gözlerini kapatıp iyice içine çekti.

  Arg1: Odadaki kokuyu
  Argm-mnr: gözlerini kapatıp
  Argm-mnr: iyice
  Arg4: içine

Roleset id: çek.03 - Atmak, vurmak.

Roles:

Arg-0: atan kişi (NOM)
Arg-1: atılan şey (NOM_ACC)

Example:

  Şut çekti.

  Arg1: Şut

Roleset id: çek.04 - Dikkat, ilgi toplamak

Roles:

Arg-0: ilgi çeken kişi (NOM)
Arg-1: çekilen şey/ilgi/dikkat (ACC)
Arg-4: nereye çekildiği (DAT)

Example:

  Bu kadın biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker.

  Arg0: Bu kadın
  Argm-mnr: biçimli vücuduyla
  Argm-tmp: az sonra
  Arg1: dikkati

Roleset id: çek.05 - Birine benzemek

Roles:

Arg-1: benzeyen kişi (NOM)
Arg-4: benzediği kişi (DAT)

Example:

  Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur.

  Arg1: tek yanı
  Arg4: ona

Roleset id: çek.06 - Görüntülemek

Roles:

Arg-0: çeken (NOM)
Arg-1: görüntülenen (NOM_ACC)
Arg-m: çekilen şey (fotoğraf/film vb..) (NOM)

Example:

  Fotoğraf, film çekmek

  Arg1: Fotoğraf, film

Roleset id: çek.07 - Zorlukla karşılaşmak

Roles:

Arg-1: zorluk çeken (NOM)
Arg-2: çekilen şey (NOM)

Example:

  Acı çekmek, güçlük çekmek

  Arg2: Acı, güçlük

Predicate: temize_çek

Roleset id: çek.08 - Bir yazının karalamasını temiz olarak yazmak

Roles:

Arg-0: yazan (NOM)
Arg-1: yazılan (ACC)

Example:

  Bu notları temize çekelim.

  Arg1: Bu notları