Frameset - çatla

Predicate: çatla

Roleset id: çatla.01 - Parçaları ayrılıp dağılmayacak biçimde yarılmak.

Roles:

Arg-1: çatlayan şey (NOM)

Example:

  Eğer çay doldururken bardak çatlarsa, üzerlerinde nazar olduğuna hükmeder, gidip bir koşu ateşte tuz çevirirdi.

  Arg1: bardak
  Argm-tmp: çay doldururken
  Argm-dis: Eğer

Roleset id: çatla.02 - Kıskançlık duymak

Roles:

Arg-0: çatlayan (NOM)
Arg-3: neden çatladığı (ABL)

Example:

  Kıskançlıktan yüreği çat deyip ortasından çatlayacaktı.

  Arg0: yüreği
  Arg3: Kıskançlıktan
  Argm-mnr: çat deyip
  Argm-dir: ortasından