Frameset - çat

Predicate: çat

Roleset id: çat.01 - Yazıyla veya sözle sataşmak

Roles:

Arg-0: sataşan kişi (NOM)
Arg-4: kime/neye sataştığı (DAT)

Example:

  Yemek pek düzgün olmasa aşçıya çatar.

  Argm-cau: Yemek pek düzgün olmasa
  Arg4: aşçıya

Roleset id: çat.02 - Rastlamak, karşılaşmak (mecazi anlam)

Roles:

Arg-0: karşılaşan kişi (NOM)
Arg-1: karşılaşılan kişi (DAT)

Example:

  Nerden çattım böylesi bir güzele...

  Arg1: böylesi bir güzele
  Argm-adv: Nerden

Roleset id: çat.03 - Sırası gelmek, zamanı gelmek

Roles:

Arg-1: zamanı gelen şey (NOM)

Example:

  Bir karara varma zamanı gelip çatmıştı.

  Arg1: Bir karara varma zamanı
  Argm-adv: gelip