Frameset - çatış

Predicate: çatış

Roleset id: çatış.01 - Birbirine çatmak veya çatılmak

Roles:

Arg-0: çatışan (NOM)
Arg-1: çatışılan (WITH)

Example:

  Ulu denizin üstünü çatışan, şimşeklenen kara bulutlar sardı.

  Arg0: şimşeklenen kara bulutlar