Frameset - çarp

Predicate: çarp

Roleset id: çarp.01 - Hızla değmek, vurmak.

Roles:

Arg-0: çarpan kişi (NOM)
Arg-1: çarptığı şey (DAT)

Example:

  Ortada duran uzun bir masaya çarptım.

  Arg1: Ortada duran uzun bir masaya

Roleset id: çarp.02 - Etkisiyle birdenbire hasta etmek

Roles:

Arg-0: hasta eden şey (NOM)
Arg-1: hasta olan kişi (ACC)

Example:

  Güneş çarptı.

  Arg1: Güneş

Roleset id: çarp.03 - Dolandırmak

Roles:

Arg-0: çalan kişi (NOM)
Arg-1: çalınan şey (ACC)

Example:

  Köprüden denizi seyredenlerin cüzdanını hep çarparlar.

  Arg1: Köprüden denizi seyredenlerin cüzdanını
  Argm-tmp: hep

Roleset id: çarp.04 - Kalp, hızlı hızlı vurmak.

Roles:

Arg-1: kalp genellikle (NOM)

Example:

  Onu görünce kalbim hızlı hızlı çarpıyor.

  Argm-tmp: Onu görünce
  Arg1: kalbim
  Argm-mnr: hızlı hızlı

Roleset id: çarp.05 - Matematik işlemi.

Roles:

Arg-0: çarpan kişi (NOM)
Arg-1: çarpan sayı (ACC)
Arg-2: çarpılan sayı (WITH)

Example:

  İki ile ikiyi çarparsak, dört eder.

  Arg2: İki ile
  Arg1: ikiyi