Frameset - çal

Predicate: çal

Roleset id: çal.01 - Hırsızlık etmek, aşırmak.

Roles:

Arg-0: çalan kişi (NOM)
Arg-1: çalınan şey (ACC)

Example:

  Bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı.

  Arg1: Bizim atlarımızı

Roleset id: çal.02 - Bir ses çıkaran aletin çalışması

Roles:

Arg-0: çalan kişi (NOM)
Arg-1: çalınan şey (NOM)

Example:

  Fevkalade zekidir; iyi dans eder, piyano çalar.

  Arg1: piyano

Roleset id: çal.03 - Benzemek, andırmak. (mecazi anlam) (to resemble)

Roles:

Arg-1: benzeyen şey (NOM_ACC)
Arg-2: neye benzediği (DAT)

Example:

  Geniş alınlı, kırmızıya çalar, kahverengi saçlı, altın dişli tuhaf bir delikanlı gülümsedi.

  Arg2: kırmızıya
  Arg1: kahverengi saçlı