Frameset - çalış

Predicate: çalış

Roleset id: çalış.01 - emek harcamak

Roles:

Arg-0: emek harcayan kişi (NOM)

Example:

  Çalışan ilerler, yerinde kalmaz.

Roleset id: çalış.02 - İşi veya görevi olmak, bulunmak

Roles:

Arg-0: görevli olan kişi (NOM)
Arg-2: görevli olduğu yer (LOC)
Arg-1: hangi görevde çalıştığı (NOM)

Example:

  Artık, diğer otellerde kaç kişi çalışıyor hesaplayın.

  Arg2: diğer otellerde
  Arg0: kaç kişi
  Argm-dis: Artık

Roleset id: çalış.03 - Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için uğraşmak

Roles:

Arg-0: emek harcayan kişi (NOM)
Arg-2: emek harcadığı şey (DAT)

Example:

  Üç senedir piyano çalmaya çalışıyor.

  Argm-tmp: Üç senedir
  Arg2: piyano çalmaya