Frameset - çak

Predicate: çak

Roleset id: çak.01 - Vurarak sokup yerleştirmek

Roles:

Arg-0: çakan kimse (NOM)
Arg-1: çakılan şey (ACC)
Arg-4: nereye çakıldığı (DAT)

Example:

  Çiviyi oraya çakma bence.

  Arg1: Çiviyi
  Arg4: oraya
  Argm-adv: bence

Roleset id: çak.02 - Anlamak

Roles:

Arg-0: anlayan ya da başarısız olan kimse (NOM)
Arg-1: anladığı ya da başarısız olduğu konu (ABL)

Example:

  Ay, bu kadın İngilizceden de çakıyor mu?

  Argm-dis: Ay
  Arg0: bu kadın
  Arg1: İngilizceden (de)