Frameset - çakıl

Predicate: çakıl

Roleset id: çakıl.01 - Hızla düşüp saplanmak

Roles:

Arg-1: çakılan (NOM)
Arg-2: nereye çakıldığı (DAT)

Example:

  Uçak dağa çakıldı.

  Arg1: Uçak
  Arg2: dağa