Frameset - çırp

Predicate: çırp

Roleset id: çırp.01 - İki şeyi birbirine çarpmak.

Roles:

Arg-0: çırpan kişi (NOM)
Arg-1: çırpılan şey (NOM)

Example:

  Sonra da onu havaya atarak ellerini çırptı.

  Arg1: ellerini
  Argm-tmp: Sonra (da)
  Argm-mnr: onu havaya atarak