Frameset - çırpın

Predicate: çırpın

Roleset id: çırpın.01 - Acı ile debelenmek

Roles:

Arg-0: çırpınan (NOM)