Frameset - çınla

Predicate: çınla

Roleset id: çınla.01 - Yankı vermek

Roles:

Arg-1: çınlayan şey / ses (NOM)
Arg-2: nerede çınladığı (LOC)

Example:

  Kulaklarımda mahalle çocuklarının sesleri çınladı.

  Arg2: Kulaklarımda
  Arg1: mahalle çocuklarının sesleri