Frameset - çıldır

Predicate: çıldır

Roleset id: çıldır.-1 - Delirmek, aklını oynatmak.

Roles:

Arg-1: çıldıran kişi (NOM)

Example:

  Ölümünün üzerinden üç gün geçmemişti ki büyük kızı çıldırdı.

  Argm-tmp: Ölümünün üzerinden üç gün geçmemişti (ki)
  Arg1: büyük kızı