Frameset - çıkar

Predicate: çıkar

Roleset id: çıkar.01 - Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak

Roles:

Arg-0: çıkaran (NOM)
Arg-1: çıkarılan (NOM_ACC)
Arg-2: nereden çıkarıldığı (ABL)

Example:

  O uzun kınalı saçlarını tülbendinin altından çıkardı.

  Arg1: O uzun kınalı saçlarını
  Arg2: tülbendinin altından