Frameset - çığır

Predicate: çığır

Roleset id: çığır.-1 - Çağırmak, seslenmek.

Roles:

Arg-0: çığıran kişi (NOM)
Arg-1: çığırdığı kişi/şey (NOM_ACC)

Example:

  Gazi Rahman gene türküler çığıracaktır, eski türküleri çığıracaktır.

  Arg0: Gazi Rahman
  Argm-tmp: gene
  Arg1: türküler
  Arg1: eski türküleri