Frameset - çök

Predicate: çök

Roleset id: çök.01 - Yıkılmak

Roles:

Arg-1: çöken şey (NOM)

Example:

  Tavan çöktü.

  Arg1: Tavan

Roleset id: çök.02 - Çömelmek

Roles:

Arg-0: çöken kişi (NOM)
Arg-4: nereye çöktüğü (DAT)

Example:

  Suyun başına çöküp ellerini, yüzünü yıkamaya koyuldu.

  Arg4: Suyun başına